10 7 4 7 7 7 7 10

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

Sti­ne Bod­holt Ni­el­sen Er vok­set be­trag­te­ligt i lø­bet af tur­ne­rin­gen. Be­gynd­te me­get usik­kert, men er ble­vet me­re ro­lig og kom­forta­bel i for­svars­spil­let. Ann Gre­te Nør­gaard Den ru­ti­ne­re­de ven­stre fløj fi k sat to mål ind på tre skud, og det ræk­ker til et 7- tal eft er en jævn dag på kon­to­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.