NBA- stjer­ne sen­der ken­dis på sy­ge­hus

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

timer blev UEFA- præ­si­dent MIchel Plat­i­ni i går afh ørt hos FI­FAs eti­ske ko­mité med hen­blik på at få op­hæ­vet den sus­pen­de­ring, der gør det umu­ligt for ham at stil­le op til FI­FAs præ­si­dentvalg i fe­bru­ar. Der fal­der an­gi­ve­ligt en af­gø­rel­se i sa­gen på man­dag. / ritzau/ NBA- su­per­stjer­nen LeBron James kol­li­de­re­de nat­ten til i går dansk tid un­der Cle­veland Ca­va­li­ers’ kamp mod Okla­ho­ma Ci­ty Thund­er med El­lie Day, ko­nen til den au­stral­ske gol­f­stjer­ne Ja­son Day, der lig­ger num­mer to på ver­dens­rang­li­sten og vandt US PGA Cham­pions­hip i au­gust. El­lie Day sad ved si­de­linj­en med sin mand, da den 113 ki­lo tun­ge LeBron James væl­te­de ind i hen­de i jag­ten på en løs bold. Kam­pen blev stop­pet i fl ere mi­nut­ter, mens Day blev lagt på en bå­re og iført hals­kra­ve, in­den hun blev bå­ret fra hal­len. Hun blev iføl­ge USA To­day ud­skre­vet i går, men har symp­to­mer på en hjer­ne­rystel­se. Cle­veland Ca­va­li­ers vandt kam­pen 104- 100.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.