Del Bosque reg­ner med stop eft er EM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den span­ske land­stræ­ner, Vi­cen­te del Bosque, for­tæl­ler i en ny bog, at han reg­ner med at træ­de til­ba­ge eft er som­me­rens EM- slut­run­de i Frank­rig. Til den tid vil det væ­re ot­te år si­den, at han over­tog land­stræ­nerjob­bet fra Lu­is Ara­go­nes, der li­ge hav­de ført Spanien frem til EM- guld i Schweiz og Østrig. Del Bosque an­gi­ver blandt an­det sit hel­bred som år­sag. Den snart 65- åri­ge tid­li­ge­re Re­al Madrid- træ­ner har ført Spanien til lan­dets før­ste VM- guld i 2010, li­ge­som han og­så for­sva­re­de EMtit­len i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.