LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ik­ke me­re end et par uger si­den, at Ma­rat­hon­bet luk­ke­de ned for dan­ske kun­der.

Nu er tu­ren så kom­met til Pin­na­c­le Sports, som el­lers er den book­ma­ker uden dansk li­cens, som er be­nyt­tet af klart fl est dan­ske­re.

Book­ma­ke­ren er nem­lig den ene­ste ud over Dan­ske Spil på det dan­ske mar­ked, som ik­ke ope­re­rer med per­son­li­ge til vin­den­de spil­le­re, men iføl­ge fl ere uafh æn­gi­ge kil­der, så vil Pin­na­c­le Sports i nær­me­ste frem­tid med­dele de dan­ske kun­der, at man ik­ke læn­ge­re må sæt­te spil hos Pin­na­c­le Sports.

Nyhe­den kom­mer sam­ti­dig med, at Betx­pert i går kun­ne af­slø­re, at dan­ske po­li­ti­ke­re vil kig­ge nær­me­re på før­nævn­te li­mi­te­ring af spil­le­re.

Dansk Fol­ke­par­tis skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kjær be­kræft er nem­lig, at han vi se på li­mi­te­rin­gen af spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.