2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den pol­ske bom­ber Ro­bert Lewan­dowski har væ­ret skarp i den­ne sæ­son, men det er pri­mært på Al­li­anz Are­na. På ude­ba­ne sco­rer han fak­tisk sjæl­dent, og så­le­des er han nu gå­et fra ba­nen fi re gan­ge i træk på frem­med græs i Bun­des­liga­en uden at sco­re. Det kun­ne godt lig­ne al­le go­de gan­ge fem. Han spil­le­de fuld tid i midt­u­gens po­kal­kamp mod Darmstadt uden at sco­re, hvor han og­så vir­ke­de slidt oven på et langt eft er­år, som og­så har in­klu­de­ret en EM- kva­li­fi ka­tion med Po­len. Straff es­park ta­ger han hel­ler ik­ke, så gå eft er, at Lewan­dowski ik­ke sco­rer i dag.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.