1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kun Ar­se­nal har for­må­et at slå Lei­ce­ster, og det er langt­fra til­fæl­digt, for Lei­ce­ster er en virkelig stærk en­hed, der i Riy­ad Ma­hrez og Ja­mie Var­dy har to af de største pro­fi ler net­op nu i Pre­mi­er Le­ague. De mø­der her et Ever­ton- hold, som i de før­ste ot­te kam­pe mod hold, der nu og her er at fi nde i den bed­ste halv­del af Pre­mi­er Le­ague, har vun­det nul gan­ge. Det er et mi­nus for spil­let, at Ro­bert Huth må stå over med ka­ran­tæ­ne, men selv uden for­svars­klip­pen og Dan­ny Drinkwa­ter er det svært at se, at Lei­ce­ster skal væ­re så un­der­tip­pe­de i op­gø­ret.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.