3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Whi­te­hawk- spil­ler­ne måt­te onsdag ka­ste sig skuf­fe­de i græs­set eft er 121 mi­nut­ters ner­vepi­r­ren­de fod­bold, som desvær­re for dagens vær­ter end­te med et 2- 3- ne­der­lag til Da­gen­ham& Red­brid­ge og der­med og­så et far­vel til en mil­li­onkamp mod Ever­ton i FA Cup- tur­ne­rin­gen. Den skuff el­se er næp­pe for­s­vun­det på un­der 72 timer, så der­for vir­ker Dart­ford som et af dagens mar­kant me­re spæn­den­de spil. Con­fe­ren­ce Le­ague- nedryk­ker­ne har vun­det fi re af si­ne se­ne­ste fem kam­pe og kan sag­tens ud­byg­ge den sti­me i eft er­mid­dag.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.