Grib selv stilen og fiks et par per­son­li­ge ting til bor­det

BT - - JUL -

Lav dit eget lys. I Pan­du­ro kan du kø­be ’ løs’ stea­rin, som lig­ner sne. Find nog­le fi­ne glas i ska­bet, el­ler tag nog­le gam­le syl­te­tøjs­glas. Følg an­vis­nin­gen på stearin­pak­ken. Py­nt di­ne lys­glas med, hvad du har af bånd og an­det nips i rosa. Lav lys nok til he­le dit ju­le­bord, så der kan stå en mas­se, ger­ne i for­skel­li­ge glas, langs he­le bor­det. Ju­le­træ­er med rosag­lim­mer. Brug et grills­pyd og fi­re ka­ge­ser­viet­ter ( ger­ne i for­skel­li­ge str.). Lav et klip i hver ’ ser­vi­et’ fra kant til mid­te. Fold den ene si­de hen over den an­den og lim det fast, så du har en bred keg­le. Lav al­le fi­re så­dan. Klip et lil­le hul i mid­ten så du kan sæt­te keg­ler­ne på pin­den. Lim med en lim­pi­stol hver eta­ge fast på pin­den ( lim pind og ser­vi­et- keg­le fast in­den un­der keg­len). Sæt dem i et py­n­te­æb­le, i en blomst, el­ler hvad du har på dit ju­le­bord. Sprøjt med en spray­lim rundt om ’ træ­et’, drys der­ef­ter med rosa- glim­mer, så glim­me­ren læg­ger sig fast på li­men. Ser­vi­et med spi­se­ligt ju­le­træ. Nem og læk­ker må­de at py­n­te på tal­ler­k­ner­ne. Tag di­ne ser­viet­ter, klip nog­le lange sno­re ( det­te er en mu­rer­snor købt i Silvan). Fold den nog­le gan­ge rundt om ser­viet­ter­ne og sæt en ros­ma­rin- kvist ind mel­lem snore­ne. Ros­ma­rin står sta­dig­væk fint i ha­ven el­ler i pot­ter­ne på al­ta­nen, så klip løs af dem, de duf­ter skønt, når de lig­ger der. Hvis du bru­ger bord­kort, kan du og­så sæt­te en lil­le pak­ke­la­bel ind i snoren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.