Åh, jeg el­sker

BT - - INTERVIEW -

det ord, det­te be­greb. Re­sten af mit liv vil væ­re på­vir­ket af hyg­ge. Dansk hyg­ge, det er så­dan no­get med at sid­de uden for med et tæp­pe om li­vet og med et krus kaf­fe mel­lem hæn­der­ne. Det er le­ven­de lys og ild i bræn­de­ov­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.