Børn og hjer­ner

BT - - BOG- FIX -

Hvor­dan byg­ger man bro mel­lem hjer­ne­forsk­nin­gen og vir­ke­lig­he­den? Det har so­cio­lo­gen, fored­rags­hol­de­ren og for­fat­te­ren Anet­te Pre­hn sat sig for at fi nde ud af, og det har re­sul­te­ret i bo­gen ’ Hjer­nes­mart pæ­da­go­gik. Sti­mulér børn læ­ring, em­pa­ti, in­dre ro og selv­kon­trol’. Her in­vi­te­rer hun læ­ser­ne til på ’ en le­gen­de og hu­mo­ri­stisk må­de’ at sup­ple­re og vi­de­re­ud­vik­le de­res ’ pæ­da­go­gi­ske kun­nen og er­fa­ring i ly­set af hjer­nens lo­gik­ker’. Bo­gen er ud­kom­met på Da­fo­lo og ko­ster 299 kro­ner.

We­e­kend - 19.12.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.