Gi­der du godt?

BT - - BOG- FIX -

Hver­da­gen bli­ver sjove­re, hvis man ik­ke he­le ti­den per­for­mer. I hvert fald iføl­ge Tho­mas Grøn­ne­mark, der i sin nye bog, ’ Doven ener­gi’, ar­gu­men­te­rer for, at det ik­ke er nød­ven­digt ’ at ef­ter­la­de sig en slag­mark af kvæ­ste­de – in­klu­siv dig selv – for at nå det, du drøm­mer om’. Man op­når blandt an­det den­ne ustres­se­de til­stand ved at: ’ Slap af, når du kan’, ’ Træk an­dre ned i so­fa­en’ og ’ Hold fl ere fe­ster’. Bo­gen om den go­de doven­skab er ud­kom­met på La­zy Press (!) og ko­ster 249 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.