Mad og hi­sto­rie

BT - - BOG- FIX -

Has­sel­mus var no­get, man spi­ste en­gang. Flad­strand­søsters, rou­let­ter af kal­ve­bris­ler og slet­hvar med ka­per­s­sau­ce og kar­to­fl er kun­ne godt stå på me­nu­en hos over­klas­sen i 1840er­nes Kø­ben­havn. Jo, der er mas­ser af go­de hi­sto­ri­er at for­tæl­le om mad, og man­ge af dem for­tæl­ler Jo­hn­ny Thie­decke i bo­gen ’ Al­le ti­ders mad. Mad, hi­sto­rie og sam­fund fra is­tid til nu­tid’, der og­så har man­ge il­lu­stra­tio­ner for gam­le og ny­e­re da­ge. Bo­gen er ud­kom­met på Pant­heon og ko­ster 230 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.