BT SPØR­GER: Hvor­for hand­ler du på den mest trav­le dag – og bru­ger du fle­re pen­ge på ju­le­ga­ver, end du ple­jer?

BT - - NYHEDER -

Bri­an Stork, 54 år, le­der i ae­l­dreplej­en, Es­b­jerg: »Vi er ik­ke ude at kø­be ju­le­ga­ver – vi har va­e­ret her­ov­re for at se en fo­re­stil­ling i Ti­vo­li, så vi er ba­re in­de at hyg­ge os. Om her er travlt? Jeg har li­ge va­e­ret i Lon­don, så det her er in­gen­ting. Vi har nok skru­et lidt op for be­lø­bet for bå­de mad og ga­ver i år – jeg tror, der ge­ne­relt er en stør­re op­ti­mis­me. Ik­ke at vi har mang­let no­get tid­li­ge­re, men op­ti­mis­men smit­ter nok af på ju­le­hand­len og­så.« Jeg har li­ge va­e­ret i Lon­don, så det her er in­gen­ting

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.