Va­skea­eg­te kro­ko­di­l­letå­rer

BT - - NYHEDER -

Man skal pas­se på med at stik­ke na­e­sen for langt frem, si­ger et gam­melt ord­s­prog. Men det er der vist in­gen, der har un­der­holdt ele­fan­ter med. Det ser hel­ler ik­ke rart ud for den stak­kels ele­fant, som blot vil­le ha­ve en tår vand, da den fik snab­len i klem­me i et kro­ko­di­l­le­gab. Bil­le­det er til­fa­el­dig fan­get af en 31-årig turist i re­ser­va­tet ’Sa­bi Sands Ga­me Resort’ i Syd­afri­ka, 26. de­cem­ber 2014. Ele­fan­ten hav­de ba­det i van­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.