Ar­bej­de:

BT - - SUNDHED -

Hav så langt in­ter­val som mu­ligt mel­lem to vag­ter. Mindst 1 al­min­de­lig fri­dag ud­over so­ve­da­gen.

Und­gå lange nat­te­vag­ter.

Va­elg to­holds­skift frem for tre­holds­skift.

Be­gra­ens de af nat­tens ar­bejds­op­ga­ver, der kra­e­ver pra­e­ci­sion.

Sov re­gel­ma­es­sigt og nok mel­lem hver nat­te­vagt. Sov evt. 1-2 timer før, du ta­ger på na­t­a­r­bej­de

Brug sol­bril­ler om mor­ge­nen, hvis der er sol­lys, når du går hjem. Ly­set gi­ver din hjer­ne be­sked om at va­e­re vå­gen og gør det sva­e­re­re at sove, når du kom­mer hjem.

Lav fa­ste va­ner, når du skal sove. Gør det sam­me hver gang, du kom­mer hjem fra en nat­te­vagt.

Sov i et va­e­rel­se, hvor der er ro, mør­ke og be­ha­ge­lig tem­pe­ra­tur. Sov i en god seng.

Und­gå sove­me­di­cin, da det kan for­styr­re dit na­tur­li­ge søvn­møn­ster.

Tag et 20-30 min. ufor­styr­ret hvil (po­wer­nap) i lø­bet af nat­te­vag­ten.

Hav højst 2-4 nat­te­vag­ter i tra­ek.

Ro­tér med uret. Krop­pen kan let­te­re vaen­ne sig til at ar­bej­de i ra­ek­ke­føl­gen dag, af­ten og nat end omvendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.