Krop­pen vaen­ner sig

BT - - SUNDHED -

Er det bedst at ha­ve 2, 4 el­ler 7 nat­te­vag­ter i tra­ek? Man­ge vil si­ge syv, for så når krop­pen at vaen­ne sig til en an­den døgn­ryt­me. Men helt ny forsk­ning vi­ser det stik mod­sat­te. Krop­pen vaen­ner sig ik­ke til na­t­a­r­bej­de.

»Vi kan nu se, at døgn­ryt­men ik­ke helt til­pas­ser sig nat­te­vag­ter. Selv ef­ter syv nat­te­vag­ter er døgn­ryt­men ik­ke fuldt til­pas­set,« ly­der kon­klu­sio­nen fra Ma­rie Aar­re­bo Jen­sen, der står bag forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne i sin ny­ligt af­slut­te­de ph.d.-af­hand­ling.

Hun har un­der­søgt de aku­t­te ef­fek­ter ved na­t­a­r­bej­de hos 73 po­li­ti­folk i forsk­nings­pro­jek­tet ’Midt om nat­ten’ - et sam­ar­bej­de mel­lem Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.