Mo­tion:

BT - - SUNDHED -

Få frisk luft og mo­tion. Det gi­ver en bed­re søvn­kva­li­tet, du får det bed­re fy­sisk og psy­kisk.

Mo­tion mod­vir­ker og­så stress og hjer­te-kar-syg­dom­me.

Find den mo­tions­form, som pas­ser dig, og som du sy­nes er sjov.

Tag cyk­len til og fra ar­bej­de, tag trap­pen i ste­det for ele­va­to­ren, gå­tu­re og ha­ve­ar­bej­de er og­så mo­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.