De dan­ske kan­di­da­ter

BT - - NYHEDER -

Miss Wor­ld-kan­di­dat for Dan­mark: Jes­si­ca Hvir­velka­er 178 cm Fra Aar­hus Ta­ler dansk, polsk, en­gelsk og spansk til hus­be­hov Stu­de­ren­de på Aar­hus Bu­si­ness Col­le­ge Glad for vand­sport og fa­sci­ne­ret af kul­tu­rel­le for­skel­le.

Ce­ci­lie Wel­lem­berg 21 år 175 cm Fra Kø­ben­havn Ta­ler dansk, en­gelsk og tysk Har spansk og dansk bag­grund Tid­li­ge­re gym­nast og svøm­mer på kon­kur­ren­ce­plan La­e­ser er­hverv­s­ø­ko­no­mi og virk­som­heds­kom­mu­ni­ka­tion på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.