BIL­LE­DER 2015 DE GO­DE DE GRI­BEN­DE DE GRO­TE­SKE

BT - - NYHEDER -

Det kan op­slu­ge men­ne­sker to­talt, når kon­kur­ren­ce­ge­net slår til - og det kan den så­kald­te ’nå­le­mand’ vist og­så skri­ve un­der på. Hans navn er Bhu­pen Chan­dra Das, og han er 38 år. Bil­le­det er ta­get den 18. marts 2015 i del­sta­ten As­sam i det nor­døst­li­ge In­di­en, da Bhu­pen Chan­dra Das sprang ud i re­kord­for­sø­get at sa­et­te nå­le i an­sig­tet. Iføl­ge ham selv kan han pla­ce­re 550 kirur­gi­ske nå­le i an­sig­tet - der­af det stik­ken­de ka­e­le­navn. Det er en al­ter­na­tiv form, men ik­ke de­sto min­dre fortje­ner han at bli­ve kaldt for stunt­mand, da han iføl­ge in­ter­na­tio­na­le kil­der har for­nø­jet sig med død­brin­gen­de stunts de se­ne­ste 15 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.