18 flygt­nin­ge druk­net på vej til Tyr­ki­et

BT - - NYHEDER -

18 men­ne­sker er druk­net un­der for­sø­get på at sej­le fra Tyr­ki­et til den gra­e­ske ø Ka­lym­nos, op­ly­ser tyr­ki­ske me­di­er. An­dre 14 men­ne­sker blev red­det i land af den tyr­ki­ske kystvagt. Blandt dem var sy­re­re, ira­ke­re og paki­sta­ne­re, skri­ver nyheds­bu­reau­et Do­gan.

De blev kørt til ho­spi­ta­let, og de­res til­stand blev be­skre­vet som kri­tisk, ef­ter at de hav­de va­e­ret kraf­tigt ned­kø­le­de.

Flygt­nin­ge­ne og mi­gran­ter­ne var af­sej­let fra den tyr­ki­ske fe­ri­e­by Bod­rum nat­ten til i går om bord på et gam­melt skib, som ka­en­tre­de cir­ka to sø­mil ud for den tyr­ki­ske kyst, op­ly­ste over­le­ven­de.

Cir­ka 650.000 men­ne­sker, de fle­ste fra Sy­ri­en og Irak, har i år for­søgt at kryd­se Det AE­ga­ei­ske Hav for at sø­ge et bed­re liv i et EUland.

Det skøn­nes, at om­kring 500 men­ne­sker er druk­net un­der for­sø­get på at nå Gra­e­ken­land. Man­ge af dem er børn.

På et EU-top­mø­de tors­dag blev med­lem­slan­de­ne eni­ge om at styr­ke den fa­el­les gra­en­sestyr­ke, Fron­tex, for at kun­ne da­em­me op for den vold­som­me til­strøm­ning af flygt­nin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.