Light-so­da­vand øger pro­mil­len

BT - - NYHEDER -

De enor­me sten fra den in­der­ste cir­kel i Sto­ne­hen­ge-monu­men­tet i Sy­deng­land stam­mer op­rin­de­lig fra Wa­les, vi­ser bri­ti­ske for­ske­re, der har mat­chet ste­ne­nes form med hul­ler i wa­li­si­ske sten­brud.

Du skal pas­se ek­stra på, hvis du blan­der spi­ri­tus op med light-so­da­vand. Sø­de­mid­let as­partam kan nem­lig øge pro­mil­len, når du ind­ta­ger al­ko­hol, vi­ser et stu­die fra Nort­hern Ken­tucky Uni­ver­si­ty i USA. Den dan­ske lek­tor Jens Ri­kardt An­der­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet me­ner dog, at den stør­re ma­eng­de bi­c­ar­bo­nat i light-so­da­vand, sna­re­re end as­partam, er syn­de­ren. »Når bi­c­ar­bo­nat kom­mer ned i ma­ve­sa­ek­ken, be­vir­ker det, at al­ko­ho­len op­ta­ges hur­ti­ge­re,« forta­el­ler Jens Ri­kardt An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.