Kul­tur Mus­li­mer­ne bur­de drik­ke me­re

BT - - KULTUR -

Det at drik­ke lidt for tit er at tra­e­de ved si­den af in­di­mel­lem og til­gi­ve sig selv for sin al­min­de­li­ge ufor­må­en­hed. Men hvis man føl­ger Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger, så kan man al­drig til­gi­ve sig selv. Så le­ver man ef­ter an­dres fun­da­men­ta­li­sti­ske reg­ler. At le­ve ef­ter Sund­heds­sty­rel­sens reg­ler el­ler sha­ria - det er na­e­sten det sam­me Tor­ben Steno

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.