YOGAREJSE TIL MALL­ORCA I PINSEN MED PRO­FES­SIO­NEL DANSK IN­STRUK­TØR

Kr. 4.949,-

BT - - TV -

Kom med på vo­res yogarejse til Mall­orca i Pinsen. Vi har en dyg­tig pro­fes­sio­nel dansk yo­gain­struk­tør med på rej­sen, der vil un­der­vi­se os. Vi har bå­de mor­ge­ny­o­ga og ef­ter­mid­dag­sy­o­ga på pro­gram­met. Det­te er en yogarejse for bå­de be­gyn­de­re og de me­re er­far­ne og vo­res in­struk­tør sør­ger for et pro­gram der bli­ver til­pas­set til al­le. Un­der vo­res op­hold bor vi på et skønt og mo­der­ne ho­tel for­trins­vis til voks­ne. Ho­tel­let lig­ger li­ge ved stran­den. Pri­sen er pr. per­son v/2 per­so­ner i delt dob­beltva­e­rel­se Inkl. mor­gen­buf­fet al­le da­ge Se he­le pro­gram­met på lidtme­re.dk/yogarejse el­ler kon­takt Ul­la hos Spies rej­ser på 70 70 10 51, al­le hver­da­ge mel­lem kl 10-16. Husk at hen­vi­se til tur­nr. 3895

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.