SPIL

BT - - SØNDAG -

mo­bil, tab­lets m.m. Mo­bilt hots­pot

******

De fle­ste ken­der sik­kert godt si­tu­a­tio­nen, hvor du vil­le øn­ske at ha­ve internetadgang overalt. F.eks. til de lange kø­re­tu­re el­ler som­mer­hu­set i ’in­gen­mandsland’. Det pro­blem kan det­te lil­le styk­ke til­be­hør af­hja­el­pe. Sa­et et sim­kort i Aircard 790, og du har dit eget hots­pot, som man f.eks. ken­der det fra McDo­nald’s. Aircard kan rum­me op til 15 til­kob­lin­ger og ser­vi­ce­re dem med en glim­ren­de ha­stig­hed – dog bed­re, jo fa­er­re der er koblet til. Su­per godt pro­dukt, der er uund­va­er­ligt, hvis be­ho­vet fin­des. Pri­sen er dog lidt kras, 2100 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.