MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Ras­mus Nordqvist (født 18. juli 1975 i Char­lot­ten­lund) blev valgt ind i Fol­ke­tin­get for Al­ter­na­ti­vet i Sja­el­lands Stor­kreds ved fol­ke­tings­val­get i 2015. Ras­mus Nordqvist er gift med Ni­co­lai Østen­lund, der bor sam­men på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Han er ud­dan­net mo­de­de­sig­ner fra Danmarks De­signsko­le (nu Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi) og har ved si­den af sit øv­ri­ge ar­bej­de fun­ge­ret som un­der­vi­ser ved blandt an­det De­signsko­len Kol­ding og Es­mod Berlin. Han er tid­li­ge­re iva­er­ksa­et­ter og har der­u­d­over ar­bej­det som In­ter­na­tio­nal Brand Ma­na­ger hos Bit­te Kai Rand. I Fol­ke­tin­get er Ras­mus Nordqvist po­li­tisk ord­fø­rer for Al­ter­na­ti­vet samt ord­fø­rer for uden­rigs, EU, iva­er­ksa­et­te­ri, er­hverv, for­bru­ge, kunst og kul­tur.

Mor og far var kun ven­ner

1.

Med mor på Fe­rie

2.

Tryg barn­dom i Klam­pen­borg

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.