Luksus

BT - - REJSER -

Luksus på de ame­ri­kan­ske Jom­fruø­er kom­mer i man­ge ind­pak­nin­ger. En af de me­re til­ba­gela­e­ne­de er på resor­tet Ca­ne­el Bay på St. Jo­hn. Resor­tet bre­der sig over 68 hektar på en halvø i øens ve­st­li­ge en­de, og har he­le syv stran­de til­knyt­tet. Det blev købt af Ro­ck­e­fel­ler, og har ek­si­ste­ret si­den 1956, men har gen­nem­gå­et fle­re renove­rin­ger si­den.

I dag har resor­tet 166 va­e­rel­ser, for­delt på alt fra vil­la­er i de så­kald­te ha­ver til su­i­ter få skridt fra ha­vet. Det he­le er byg­get i ma­te­ri­a­ler, der fal­der ind i de tro­pi­ske om­gi­vel­ser, og­så ten­nis­ba­ner­ne, mas­sa­ge-af­de­lin­gen, de fem re­stau­ran­ter og bå­de­bro­en, som ga­e­ster an­kom­mer til di­rek­te fra St. Tho­mas. Som en ek­stra bonus går der ae­s­ler frit rundt på de sto­re gra­es­a­re­a­ler. En over­nat­ning på Ca­ne­el Bay ko­ster fra 3.000 kr. for et dob­beltva­e­rel­se, men man kan og­så nø­jes med at kø­be en dags­bil­let, der gi­ver ad­gang til nog­le af stran­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.