Na­tur

BT - - REJSER -

Der er mas­ser af mu­lig­he­der for at op­le­ve sa­e­r­e­gen na­tur på de tre øer. En stor del af det ve­st­li­ge St. Croix er da­ek­ket af tyk tro­pisk skov, som gan­ske vist er pri­vat ejen­dom, men som man ger­ne må gå på op­da­gel­se i til fods ad en af de man­ge sti­er, el­ler - som man­ge gør ved at tril­le lang­somt ad Rou­te 76, som snor sig gen­nem sko­ven.

På St. Jo­hn, hvor 60 pro­cent af øens are­al er na­tio­nal­park, kan man op­le­ve me­re end 800 for­skel­li­ge plan­tear­ter og 30 for­skel­li­ge tro­pi­ske fug­lear­ter - sam­men med bl.a. fla­ger­mus og le­gu­a­ner. Den mest po­pu­la­e­re må­de at op­le­ve na­tu­ren på St. Jo­hn på er i åben je­ep. Der er mas­ser af ar­ran­gø­rer på hav­nen i ho­ved­by­en Cruz Bay. Regn med om­kring 150 kr. for en to-ti­mers tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.