1Stran­de­ne

BT - - REJSER -

Som i det me­ste af Ca­ri­bi­en, er stran­de­ne på de tre tid­li­ge­re Dansk Ve­stin­di­ske Øer, nu De ame­ri­kan­ske Jom­fruø­er, alt det, man for­bin­der med en tro­pe­strand: pal­mer, krid­hvidt, blødt sand og tur­kis­blåt hav.

På St. Croix er den største strand San­dy Po­int (foto) på øens ve­st­li­ge si­de i na­tur­re­ser­va­tet San­dy Po­int Na­tio­nal Wild­li­fe Re­fu­ge. Der­for, og for­di havskild­pad­der la­eg­ger aeg her, er stran­den kun åben i we­e­ken­den.

På St. Tho­mas er den mest be­røm­te af øens 44 pal­me­stran­de Ma­gens Bay Beach, en 800 me­ter bil­leds­køn stra­ek­ning af sand i en na­er­mest af­lang bugt, der be­skyt­ter stran­den mod sta­er­ke vin­de og strøm. Regn med at skul­le de­le den med mas­ser af an­dre turi­ster.

St. Jo­hns tra­ek­pla­ster på strand­fron­ten er Trunk Bay, som lig­ger i øens na­tio­nal­park. Ud­over at va­e­re bla­en­den­de smuk har den en 200 me­ter lang un­der­søisk ’snor­kling-sti’, som gør det va­erd at be­ta­le den en­tré, der op­kra­e­ves for et be­søg på stran­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.