Vand­sport

BT - - REJSER -

De ame­ri­kan­ske Jom­fruø­er er om­gi­vet af vand og ko­ral­rev, hvor­for snor­kling og dyk­ning er et must. På St. Croix er det den lil­le ø Buck Island, el­ler ret­te­re ko­ral­re­vet om­kring den, man ik­ke må gå glip af.

Re­vet er et af kun to un­der­søi­ske så­kaldt Na­tio­nal Monu­ments i USA, for­di det rum­mer et helt unikt ma­ri­ne­liv med fle­re tru­e­de ar­ter.

Som turist er det dog nok mest det kla­re vand og de far­ve­strå­len­de fisk, man kan se gen­nem snor­kel­ma­sken, der gør hel- el­ler halv­dags­sejl­tu­ren til Buck Island til en sa­er­lig op­le­vel­se.

Er man me­re til dy­be­re dyk iført dyk­ker­fla­sker, er det The Wall, en lodret un­der­søisk va­eg, der stra­ek­ker sig 600 me­ter ned i dy­bet - og med et me­get le­ven­de ko­ral­rev øverst - i Ca­ne Bay langs St. Croixs nord­li­ge kyst, man skal til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.