Ak­tiv fe­rie

BT - - REJSER -

Selv om de ame­ri­kan­ske Jom­fruø­er først og frem­mest ri­mer på af­slap­ning på en strand, kan man godt få pul­sen en smu­le op, hvis det er det, man vil.

Dels kan man van­dre på isa­er St. Jo­hn, hvor der i na­tio­nal­par­ken er me­re end 20 van­dre­sti­er af va­ri­e­ren­de sva­er­heds­grad i ku­pe­ret ter­ra­en, dels kan man på St. Croix be­gi­ve sig ud på blandt an­det stran­den på he­ste­ryg. På sam­me ø er golf po­pu­la­ert - her er tre gol­f­ba­ner, de to af dem med en 18-huls ba­ne. Og nå ja, så er der på al­le tre øer mu­lig­hed for at windsur­fe el­ler ta­ge en tur på ha­vet i ka­jak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.