Me­re hjem­me­ban

BT - - VM I DANMARK -

Land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen vil iføl­ge eget ud­sagn ha­ve det fint med at spil­le OL-kval i Dan­mark.

»Men bli­ver kam­pe­ne lagt et an­det sted i Eu­ro­pa, vil det og­så va­e­re okay. Det her hold har det li­ge så godt hjem­me som ude. Til gen­ga­eld skal vi helst und­gå lange tu­re til en­ten Uru­gu­ay el­ler Me­xi­co, som jo til­sy­ne­la­den­de og­så er mu­ligt. I uger­ne før OL-tur­ne­rin­gen skal vi til Rusland i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Så end­nu en lang rej­se vil ik­ke va­e­re op­ti­malt for vo­res for­be­re­del­ser. Men det ple­jer IHF alt­så og­så at ta­ge hen­syn til,« si­ger han.

Han ser frem til Danmarks sid­ste VM-kamp mod Rusland, hvor vin­de­ren snup­per fem­te­plad­sen.

»Jeg vil ik­ke af­vi­se, at den kom­mer til at ba­e­re pra­eg af at va­e­re en tra­e­nings­kamp. Men jeg har ik­ke ind­tryk af, at rus­ser­ne vil stil­le på

SØN­DAG 20. DE­CEM­BER 2015 sam­me må­de, som Mon­te­ne­gro gjor­de mod os fre­dag. De er i gang med at sam­men­spil­le en flok un­ge spil­le­re. Så de vil li­ge­som os for­ment­lig me­re gå ef­ter sej­ren end ef­ter at eks­pe­ri­men­te­re. Jeg ser frem mod kam­pen. Det er et godt hold, som vi får lov at tra­e­ne mod, og det er jo det, vi mang­ler,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen, der end­nu en­gang må se bort fra San­dra Toft.

»Hun kom­mer ik­ke me­re i kamp ved VM. Hun har for­ladt vo­res ho­tel og er ta­get hjem til sin fa­mi­lie for at ple­je den hjer­ne­rystel­se, hun fik i kvart­fi­na­len mod Ru­ma­e­nen,« si­ger han. Ga­ran­te­rer op­ti­mal pra­e­sta­tion Per­nil­le Holms­gaard ga­ran­te­rer, at det dan­ske hold vil yde en op­ti­mal pra­e­sta­tion.

»Vi skal ha­ve af­slut­tet VM på en god må­de. Det vil det va­e­re, hvis vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.