VM-guld ud­lø­ser ren Nycke-løk­ke

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

VM-FI­NA­LE i Team Es­b­jerg ud­kon­kur­re­re­de Lot­te Gri­gel, så den dan­ske lands­holds­spil­ler i ef­ter­å­ret blev så fru­stre­ret, at hun valg­te at skif­te til rus­si­ske Ro­stov-Don. Respekt for Hol­land I Nor­ge har man stor respekt for Hol­land.

»De­res liga er ik­ke sa­er­lig sta­erk. Men de har en ra­ek­ke fan­ta­sti­ske spil­le­re, der har ba­e­ren­de rol­ler i sto­re klub­ber rundt om i Eu­ro­pa. For mig er det ik­ke uven­tet, at Hol­land op­når et top­re­sul­tat. Det har va­e­ret la­en­ge un­der­vejs,« si­ger Nor­ges island­ske tra­e­ner Tho­rir Her­geirs­son.

Den dan­ske top­tra­e­ner Mar­tin Al­bert­sen tror, at fi­na­len bli­ver en hånd­bold­ma­es­sig la­ek­ker­bid­s­ken.

»Det gla­e­der mig, at beg­ge hold va­eg­ter tek­nik­ken frem­for fy­sik­ken. Nor­ge er fa­vo­rit. Men det var godt, at det blev Hol­land og ik­ke Po­len, der kom i fi­na­len. Po­lak­ker­ne har spil­let en fin tur­ne­ring, men vir­ker me­re slid­te end hol­la­en­der­ne,« si­ger Mar­tin Al­bert­sen.

ME­DAL­JER VED VM

SÅ­DAN ER ME­DAL­JER­NE BLE­VET FOR­DELT VED DE SE­NE­STE FEM VER­DENS­MESTER­SKA­BER I KVIN­DE­HÅND­BOLD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.