Det drøm­mer vi

BT - - VM I DANMARK -

RIK­KE SKOV

AL­DER: KLUB: UD­DAN­NEL­SE:

35 år Vi­borg HK

Sy­geple­jer­ske

HER ER MI­NE DRØM­ME:

»Over­ord­net set vil jeg ger­ne fort­sa­et­te med at va­e­re glad, og selv­føl­ge­lig vil jeg og­så ger­ne gi­ve mi­ne to pi­ger (syv og ni år, red.) et godt liv.«

AN­NE METTE HAN­SEN

AL­DER: KLUB:

21 år Kø­ben­havn Hånd­bold

UD­DAN­NEL­SE:

Han­dels­sko­lestu­dent

HER ER MI­NE DRØM­ME:

»I øje­blik­ket kon­cen­tre­rer jeg mig 100 pro­cent om min hånd­bold­kar­ri­e­re. Men på et tids­punkt vil jeg ger­ne ud at rej­se og op­le­ve ver­den.«

AL­DER: KLUB: UD­DAN­NEL­SE:

25 år SK Aar­hus La­e­ser me­di­cin på ot­ten­de se­me­ster

HER ER MI­NE DRØM­ME:

SØN­DAG 20. DE­CEM­BER 2015

AN­NA SOP­HIE OK­KELS

»Jeg vil ger­ne be­vi­se over for om­ver­de­nen, at det på sam­me tid er mu­ligt at spil­le hånd­bold på eli­te­plan og ud­dan­ne sig til la­e­ge. Og så drøm­mer jeg na­tur­lig­vis om at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark ved OL na­e­ste år i Rio.«

LI­NE JØR­GEN­SEN

AL­DER: KLUB:

25 år CSM Bucu­re­sti, Ru­ma­e­ni­en

UD­DAN­NEL­SE:

Stu­de­rer til fy­si­o­te­ra­pe­ut

HER ER MI­NE DRØM­ME:

»Jeg vil ger­ne ha­ve det godt og fø­le mig sund og rask.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.