Om...

BT - - 5. - 20. DECEMBER -

AL­DER: KLUB:

SØN­DAG 20. DE­CEM­BER 2015

KRI­STI­NA KRI­STI­AN­SEN

26 år Ny­kø­bing Fal­ster

UD­DAN­NEL­SE:

Bu­tiksas­si­stent

HER ER MI­NE DRØM­ME:

»Ef­ter hånd­bold­kar­ri­e­ren skal jeg ud i den vir­ke­li­ge ver­den og her dri­ve ’Mul­les Sports­bu­tik’.

LOU­I­SE BUR­GAARD

AL­DER: KLUB:

23 år FCM Hånd­bold

UD­DAN­NEL­SE:

In­ter­na­tio­nal han­del og mar­keds­fø­ring

HER ER MI­NE DRØM­ME:

»Hånd­bold er i øje­blik­ket det, jeg fo­ku­se­rer al­ler­mest på, så hvis jeg sam­men med lands­hol­det på et tids­punkt vin­der et mester­skab, vil det va­e­re fan­ta­stisk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.