Den er van’me gaal i Uni­ted

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

kun­ne ram­me Uni­ted i om­stil­lin­ger­ne - og det var og­så det, der ske­te Ca­meron Jero­me - ef­ter helt og al­de­les skan­da­løst for­svars­spil - brag­te ga­ester­ne for­an fem mi­nut­ter før pau­sen. Vi ved, at det ik­ke er godt nok. Vi skal slå et hold som Norwich. Men det er vig­tigt, at al­le hol­der sam­men nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.