Hid­dink vi­kar i Chel­sea igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det bli­ver hol­la­en­de­ren Guus Hid­dink, som mid­ler­ti­digt over­ta­ger rol­len som ma­na­ger hos de for­sva­ren­de en­gel­ske me­stre Chel­sea, ef­ter José Mourin­ho tors­dag blev fy­ret fra po­sten.

Han har få­et en kon­trakt ga­el­den­de for re­sten af sa­e­so­nen.

Det be­kra­ef­ter Chel­sea på klub­bens hjem­mesi­de. An­den om­gang Det er an­den gang, at Guus Hid­dink får et vi­ka­ri­at på ma­na­ger­po­sten i Chel­sea ef­ter en fy­ring. I fe­bru­ar 2009 over­tog han job­bet, ef­ter at bra­si­li­a­ne­ren Lu­iz Fe­lipe Sco­la­ri blev fy­ret.

Hid­dink slut­te­de den­gang af i Chel­sea med ma­ner, da han vandt FA Cup-tro­fa­e­et, in­den Car­lo An­ce­lot­ti over­tog job­bet per­ma­nent i som­me­ren 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.