DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ca­ro­li­na Pant­hers kan i høj grad tak­ke qu­ar­ter­ba­ck­en Cam Newton for, at hol­det sta­dig ik­ke har tabt en kamp i den­ne sa­e­son.

Hos book­ma­ke­ren Bets­a­fe er od­dset på, om Newton vin­der tit­len som liga­ens mest va­er­di­ful­de spil­ler styrt­dyk­ket i takt med Ca­ro­li­nas im­po­ne­ren­de sej­rs­sti­me.

Så­le­des lå han før sa­e­son­start i 50 gan­ge pen­ge­ne, men nu kan man blot få od­ds 1,25 på, at han lø­bet med MVP-tit­len som grund­spil­lets bed­ste.

»MVP-tit­len ple­jer at til­hø­re etab­le­re­de pro­fi­ler som Peyton Man­ning, Tom Bra­dy og Aa­ron Rod­gers, og det er uhy­re sja­el­dent, at en out­si­der blan­der sig i kon­kur­ren­cen om tit­len. Cam Newtons pra­e­sta­tio­ner på ba­nen ret­fa­er­dig­gør dog hans ti­telkan­di­da­tur og der­for har vi la­vet det­te ko­los­sa­le od­ds­dyk i lø­bet af sa­e­so­nen,« si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.