2 ,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Si­den sal­get af Ri­chard Stear­man, har Wol­ves-bag­ka­e­den sej­let som et ud­slag af mang­len­de le­de­re og ru­ti­ne. Man fik de­fen­si­ven sta­bi­li­se­ret med le­je­må­let af Mi­ke Wil­li­am­son, men si­den han for tre kam­pe si­den røg til­ba­ge til Newcast­le, har de­fen­si­ven set elen­dig ud igen. Mod­sat har man i Jor­dan Gra­ham og Be­nik Afo­be to top­spil­le­re rent of­fen­sivt på det­te ni­veau, og med tan­ke på, at beg­ge hold har sco­ret i fem af Sh­ef­fi­eld Wed­nes­days se­ne­ste seks kam­pe, vir­ker det som et frem­ra­gen­de spil at få dob­belt op på, at beg­ge hold kom­mer på tav­len.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.