3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For før­ste gang i sa­e­so­nen må Cel­ta Vigo se bort fra sit of­fen­si­ve trum­f­kort, No­li­to, som af­so­ner ka­ran­ta­e­ne. Det tid­li­ge­re FC Bar­ce­lo­na­ta­lent har kun mis­set seks kam­pe for Cel­ta si­den sin an­komst i 2014 og be­kym­ren­de nok har Cel­ta ik­ke vun­det en ene­ste af dis­se. Der­for vir­ker pri­sen på Gra­na­da-sejr gan­ske saf­tig, sa­er­ligt for­di No­li­to ak­kom­pag­ne­res i skam­me­kro­gen af Pablo Her­nan­dez. Cel­ta har end­nu ik­ke holdt nul­let i en kamp uden den de­fen­si­ve midt­ba­ne­s­li­der, og Gra­na­da tan­ke­de selv­til­lid med 2-1 mod Le­van­te sid­ste we­e­kend. Prøv 1-tal­let her.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.