Bil­letsalg når stjer­ner­ne

BT - - NYHEDER -

dansk hed­der ’Har­ry Pot­ter og døds­re­ga­li­er­ne, del 2’.

Star Wars-fil­men, som ko­ste­de 200 mil­li­o­ner dol­lar at pro­du­ce­re, har og­så sat re­kord i Stor­bri­tan­ni­en, Tys­kland, Nor­ge og Sve­ri­ge.

Ma­end ud­gjor­de ho­ved­par­ten af det ame­ri­kan­ske pu­bli­kum med en an­del på 58 pro­cent. 71 pro­cent af dem, der så fil­men, var voks­ne.

For før­ste gang si­den 1983 op­tra­e­der sku­e­spil­ler­ne Har­ri­son Ford, Car­rie Fis­her og Mark Ha­mill på det sto­re la­er­red i rol­ler­ne som re­bel­len Han So­lo, prin­ses­se Leia og hel­ten Luke Skywal­ker, da den sy­ven­de Star Wars-film i sid­ste uge fik pre­mi­e­re.

indtjen­te 208,8 mio. dol­lar på en we­e­kend

indtjen­te 238 mio. dol­lar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.