Ja, det vil ha­ve en af­skra­ek­ken­de virk­ning Nej, be­hand­ling er en bed­re in­ve­ste­ring

BT - - DEBAT -

RAS­MUS KJEL­DA­HL

at straf­fe dem hår­de­re. Hos pa­edo­fi­le fil­de­le­re, der kan sty­re be­ho­vet, vil det få en ef­fekt, for­di det bli­ver for far­ligt, når kon­se­kven­ser­ne ved at bli­ve op­da­get er for sto­re. På det punkt er jeg over­be­vist om, at hår­de­re straf­fe kan ha­ve en af­skra­ek­ken­de virk­ning. Nog­le pa­edo­fi­le fil­de­le­re er me­get dre­vet af det, og det vil fort­sat va­e­re sva­ert at ramm e de m. I de til­fa­el­de må vi gi­ve dem en ret­fa­er­dig straf og igangs­a­et­te en be­hand­ling.

DET VIL HJA­EL­PE

KUNO SØ­REN­SEN

at det gør no­gen for­skel, at pa­edo­fi­le fil­de­le­re sid­der la­en­ge­re tid i fa­engsel. Det er vig­ti­ge­re at se på, hvad der sker un­der­vejs, mens de er i fa­engsel. Her skal man i hø­je­re grad pri­o­ri­te­re at hja­el­pe dem be­hand­lings­ma­es­sigt, så de får nog­le al­ter­na­ti­ve må­der at ud­for­ske net­tet på, når de har ud­stået de­res straf, der ik­ke hand­ler om seksu­el­le over­greb på børn.

JEG TROR IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.