Shop­per for 150.000 kr. – om må­ne­den

BT - - NYHEDER -

me­ne, at hun al­li­ge­vel ik­ke har be­greb om, hvor stort hen­des for­brug fak­tisk er.

La­na Sco­la­ra si­ger, at hun tror, det er al­min­de­ligt at shop­pe for helt op til 50.000 kr. om må­ne­den:

»Jeg bru­ger for­ment­lig om­kring 15.000 pund (ca. 150.000 kr. red.) om må­ne­den ale­ne på shop­ping. Jeg tror, den gen­nem­snit­li­ge per­son bru­ger et sted mel­lem 3.000 og 5.000 pund (30.000-50.000 kr. red.).«

La­na Sco­la­ros far Fran­cesco Sco­la­ro har bl.a. tjent fa­mi­li­ens mil­li­o­ner på mi­ne­drift, og La­na selv har for ny­lig lan­ce­ret sin egen smyk­ke­kol­lek­tion. Hun har i øv­rigt tid­li­ge­re stu­de­ret kunst i New York.

La­na Sco­la­ros mor er ik­ke stor fan af dat­te­rens ud­fol­del­ser på In­s­ta­gram: »Jeg kan ik­ke li­de In­s­ta­gram. Den ene­ste grund til, at jeg bru­ger det, er for at hol­de øje med mi­ne døtre. Jeg me­ner, at det er for­bun­det med en mas­se fa­re.

Du ved ik­ke, hvem di­ne føl­ge­re er, og du ved ik­ke, hvem der føl­ger med i dit liv,« si­ger An­na Sco­la­ro iføl­ge Daily Mail.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.