Høj på ka­er­lig­hed

BT - - NYHEDER -

29-åri­ge Jo­e­li­son Fer­nan­des da Silva har gemt sig halv­de­len af sit liv, for­di han var flov over sin høj­de. Som barn ud­vik­le­de han nem­lig den sja­eld­ne til­stand gi­gan­tis­me, der skyl­des en over­pro­duk­tion af va­ekst­hor­mon, og der­for må­ler han he­le 238 cm. Den ge­ner­te bra­si­li­an­ske mand blev mob­bet vold­somt i sko­len, for­di han er hø­je­re end gen­nem­snit­tet, og drop­pe­de der­for ud. Ef­ter­føl­gen­de na­eg­te­de han at for­la­de fa­mi­li­ens hus i en år­ra­ek­ke, men det har en vel­lyk­ket ope­ra­tion nu aen­dret på. La­e­ger­ne har nem­lig fjer­net den go­dar­te­de svulst i hjer­nen, som var skyld i hans uha­em­me­de va­ekst, så til­stan­den nu er un­der kon­trol. Det be­ty­der, at lyk­ken er vendt i by­en As­sun­cao i Bra­si­li­en, og nu har Jo­e­li­son Fer­nan­des da Silva fun­det sig en en liv­ledsa­ger­ske. Hun hed­der Evem Me­deiros, er 21 år og blot 152 cm høj. Ka­er­lig­he­den ken­der alt­så in­gen høj­de­gra­en­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.