Ma­de­le­i­nes fora­el­dre vil be­ta­le mil­li­o­ner for ny ef­ter­forsk­ning

BT - - NYHEDER -

SAVN fin­de nye svar. Den bri­ti­ske avis The Mir­ror skri­ver, at fora­el­dre­par­ret nu vil bru­ge 750.000 pund - ca. 7,5 mio. kr. - til at ind­le­de en ny pri­vat ef­ter­forsk­ning. Pen­ge­ne stam­mer an­gi­ve­ligt fra en fond, der tid­li­ge­re er ble­vet op­ret­tet ef­ter Ma­de­le­i­nes for­svin­den. Over­skud fra bog Ka­te og Ger­ry McCann er des­u­den pa­ra­te til at bru­ge over­skud­det fra sal­get af en bog, Ka­te McCann har skre­vet om sin dat­ter. En kil­de si­ger iføl­ge The Mir­ror: »Der er 750.000 pund (7,5 mio. kr. red.) på kon­to­en. Pen­ge­ne er ble­vet gemt, for­di Ka­te og Ger­ry vid­ste, at de på et tids­punkt vil­le genåb­ne ef­ter­forsk­nin­gen.De har altid sagt, at de vil gø­re alt, hvad de kan, for at hol­de ud. Den for­plig­tel­se ga­el­der fort­sat.«

Ma­de­le­i­ne for­svandt un­der en fe­rie i resor­tet Praia da Luz i Portu­gal i maj 2007. Hun var den­gang knap fi­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.