Bill Cos­bys ko­ne tra­ek­kes ind i rets­sag

BT - - NYHEDER -

SKANDALERAMT AE­g­te­ska­bet kan va­e­re hårdt, men for den an­kla­ge­de Bill Cos­bys ko­ne vir­ker det de­ci­de­ret uri­me­ligt.

Hun ri­si­ke­rer nu at bli­ve truk­ket ind i den skan­da­le­ram­te ko­mi­kers se­ne­ste rets­sag, hvor han ankla­ger syv kvin­der for bag­va­skel­se, for­di de har be­skyldt ham for at ha­ve be­gå­et se­xover­greb mod dem.

Ad­vo­ka­ten for de syv kvin­der har nu ind­kaldt Cos­bys ko­ne gen­nem 51 år, Ca­mil­le Cos­by, til rets­sa­gen i Spring­fi­eld i den ame­ri­kan­ske del­stat Mas­sa­chu­setts. Det skri­ver CNN.

Bill Cos­bys ad­vo­ka­ter pro­teste­rer dog vold­somt mod kra­vet, om at hun skal vid­ne, for­di de me­ner, at par­rets sam­ta­ler er pri­va­te.

»In­for­ma­tion, som var en del af for­tro­lig kom­mu­ni­ka­tion mel­lem fru Cos­by og den an­kla­ge­de, er be­skyt­tet af Mas­sa­chu­setts lov om, at ae­g­te­fa­el­ler ik­ke skal vid­ne i sa­ger mod hin­an­den,« si­ger Bill Cos­bys ad­vo­kat iføl­ge CNN.

De syv kvin­der be­grun­der vid­ne­ind­kal­del­sen med, at Ca­mil­le Cos­by har fun­ge­ret som ko­mi­ke­rens ma­na­ger, mens Cos­bys ad­vo­ka­ter be­skyl­der dem for at ind­kal­de hen­de for at ud­sa­et­te hen­de for yd­my­gel­se.

Bill Cos­bys søgs­mål mod kvin­der­ne var et mod­svar på de­res ankla­ger om seksu­el­le kra­en­kel­ser.

Den før så fol­ke­ka­e­re sku­e­spil­ler ha­ev­der, at kvin­der­ne er ude på at øde­la­eg­ge hans om­døm­me og at af­spo­re pla­ner­ne for den fa­mi­lie­ko­me­die, han hav­de i stø­be­ske­en med tv-ka­na­len NBC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.