SPORTEN

BTs eks­pert for­ud­ser ud­rens­ning ef­ter VM-fl­op

BT - - SPORTEN -

Jeg fø­ler mig i hvert fald over­be­vist om, at der ik­ke er gen­valg til samt­li­ge 16 spil­le­re, når kvin­delands­hol­det mø­des i marts for at spil­le EMkva­li­fi­ka­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.