Gyl­den trio bag VM-tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

så vi er me­get gla­de. Når vi er på det ni­veau, som vi er på i dag, får al­le hold det sva­ert mod os,« sag­de ch­eftra­e­ner Lu­is En­rique ef­ter kam­pen.

Fi­na­len blev nok en gang en op­vis­ning fra det, der må va­e­re ver­dens ab­so­lut bed­ste an­greb­s­trio – Lu­is Suàrez, Lio­nel Messi og Ney­mar. Det var fak­tisk ta­et på, at de to sidst­na­evn­te måt­te mel­de af­bud til fi­na­len. Beg­ge stod over i se­mi­fi­na­len – Messi med ny­re­sten og Ney­mar med en min­dre fod­ska­de.

»For få da­ge si­den kun­ne Messi knap nok stå op, men han in­si­ste­re­de på at spil­le. Han er en le­der, det ved vi al­le. Han er vo­res re­fe­ren­ce­punkt. Det, at de spil­le­re med mest va­egt i om­kla­ed­nings­rum­met er de før­ste til at ud­strå­le vilj­en til at spil­le, er en in­spira­tion for re­sten af trup­pen,« si­ger En­rique.

Selv om Ri­ver Pla­te-spil­ler­ne hang med ho­ve­der­ne ef­ter ne­der­la­get, var fi­na­le­plad­sen et stort øje­blik for det ar­gen­tin­ske stor­hold. Det blev kul­mi­na­tio­nen for et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt co­me­ba­ck for tra­di­tions­klub­ben, der for et par sa­e­so­ner si­den på yd­my­gen­de vis ryk­ke­de ned i Ar­gen­ti­nas na­est­bed­ste ra­ek­ke.

»Vi var op­pe imod de sto­re Bar­ce­lo­na-spil­le­re – Messi, Ney­mar og Suàrez – og de er i stand til at gø­re li­ge, hvad der pas­ser dem,« lød det an­er­ken­den­de fra tra­e­ner Mar­ce­lo Gal­lar­do ef­ter fi­na­le­ne­der­la­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.