Tre bud på Gu­ar­di­o­las nye klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN OP­LAG­TE

MAN­CHE­STER CI­TY:

Gu­ar­di­o­la er i de se­ne­ste år gang på gang ble­vet sat i for­bin­del­se med Man­che­ster Ci­ty, der med fuldt over­la­eg for­sø­ger at ko­pi­e­re Bar­ce­lo­nas suc­ces-ska­be­lon, hvor Gu­ar­di­o­la selv har en pra­eg­tig for­tid som tra­e­ner. Man har hen­tet to pro­fi­ler i Bar­ce­lo­na – Txiki Be­gi­ristain som sport­s­di­rek­tør og Fer­ran So­ri­a­no som di­rek­tør. Be­va­eg­grun­den for det har va­e­ret helt klar. De skal lok­ke Gu­ar­di­o­la til Ci­ty. Og iføl­ge ty­ske ZDF over­ta­ger Gu­ar­di­o­la job­bet fra Ma­nu­el Pel­le­gri­ni ef­ter sa­e­so­nen. End­nu er in­tet of­fi­ci­elt meldt ud.

DEN OVER­RA­SKEN­DE

CHEL­SEA:

Spa­ni­e­ren har end­nu ik­ke prø­vet kra­ef­ter med den en­gel­ske liga, og det er og­så i Stor­bri­tan­ni­en, at Gu­ar­di­o­las navn fl­o­re­rer i høj grad. Ef­ter José Mourin­hos fy­ring i Chel­sea er tan­ken egent­lig lo­gisk nok. Kan klub­bens rus­si­ske ejer Ro­man Abram­ovitj lok­ke Gu­ar­di­o­la til klub­ben? En­gel­ske tabloid­me­di­er som Daily Express og Daily Mir­ror har spe­ku­le­ret i det bå­de før og ef­ter fy­rin­gen af Mourin­ho med pra­e­di­ka­tet ’Abram­ovitjs ma­ster­plan’, men ind­til vi­de­re lig­ner det kun en våd drøm for Chel­se­a­fan­se­ne.

DEN LUNK­NE

MAN­CHE­STER UNI­TED:

Hol­land­ske Lou­is van Gaals da­ge som Uni­ted-ma­na­ger kan me­get vel va­e­re tal­te. Og spe­ku­la­tio­ner­ne om, hvem der skal over­ta­ge job­bet, er i fuld gang. José Mourin­ho er blandt kan­di­da­ter­ne, men og­så Gu­ar­di­o­la sa­et­tes i for­bin­del­se med end­nu en Man­che­ster-klub. Al­le­re­de i 2012 skul­le klub­bens tid­li­ge­re le­gen­da­ri­ske ma­na­ger Alex Fer­gu­son iføl­ge ESPN ha­ve mødt Gu­ar­di­o­la og for­søgt at over­ta­le ham til at bli­ve af­lø­se­ren. Så­dan gik det ik­ke, men skal Gu­ar­di­o­la lok­kes, bli­ver det via Fer­gu­son, skri­ver me­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.