’Gla­e­de­lig jul – og­så til dom­me­ren’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

drøm. Det er lang tid si­den, jeg har set no­get så ma­er­ke­ligt og pin­ligt. Det er hver­ken godt for Madrid, os el­ler spansk fod­bold. Den span­ske ligas om­døm­me led et kna­ek,« ra­se­de Jé­mez iføl­ge Marca.

Han på­pe­ge­de des­u­den, at han var godt til­freds med sit holds spil, da det var fuld­tal­ligt. Her ka­em­pe­de Re­al Madrid med at fin­de åb­nin­ger i Rayo-for­sva­ret. Li­ge ind­til ud­vis­nin­ger­ne.

På trods af stor­sej­ren er der fort­sat spe­ku­la­tion om­kring Re­al Madrid-tra­e­ner Rafael Be­ni­tez’ frem­tid. Klub­bens må­l­mand Key­l­or Na­vas me­ner ik­ke, man skal pe­ge fin­gre ad no­gen.

»Vi står sam­men med tra­e­ne­ren, og det er i så­dan nog­le si­tu­a­tio­ner, vi må ryk­ke sam­men. Vi skal ik­ke sky­de skyl­den på no­gen. Det er os, der spil­ler på ba­nen. Og det er os, der har an­sva­ret,« sag­de Na­vas til Marca.com.

Rayo-tra­e­ne­ren Jé­mez for­lod iføl­ge klub­bens egen Twit­ter-pro­fil po­di­et på pres­se­mø­det med en lil­le ju­le­hil­sen til de frem­mød­te jour­na­li­ster.

»Gla­e­de­lig jul til al­le – og­så dom­me­ren!«

De 10 Re­al Madrid-mål blev sco­ret af Ga­reth Bale, der ly­ne­de fi­re gan­ge, Ka­rim Ben­ze­ma la­ve­de hat­tri­ck, Cri­sti­a­no Ro­nal­do teg­ne­de sig for to kas­ser og Da­ni­lo én en­kelt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.