DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I af­ten mø­des sa­e­so­nens to største bej­le­re til Pre­mi­er Le­ague-tit­len, når Ar­se­nal ta­ger imod Man­che­ster Ci­ty.

Her er det altid sjovt at kig­ge na­er­me­re på, hvem Od­dset­spil­ler­ne tror mest på, og her er dom­men over­ra­sken­de klar.

Selv om kam­pen er sat re­la­tivt li­ge med Ar­se­nal som små fa­vo­rit­ter, så er over halv­de­len af ind­skud­de­ne fal­det på Ar­se­nal-sejr, mens blot om­kring 20 pro­cent har valgt at sa­et­te skil­lin­ger­ne på en sejr til ga­ester­ne Man­che­ster Ci­ty.

»Ar­se­nal har sa­e­so­nen igen­nem va­e­ret det na­est­mest po­pu­la­e­re hold blandt Od­dset-spil­ler­ne til Pre­mi­er Le­ague-tit­len, mens Man­che­ster Ci­ty på trods af de­res fa­vo­ritva­er­dig­hed til tro­fa­e­et slet ik­ke er ble­vet bak­ket op i sam­me om­fang. Den­ne spil­ten­dens fort­sa­et­ter alt­så i af­te­nens kamp,« forta­el­ler con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.